Werkgroep Part 66 / 147

WP Part 66 / 147 voorziet in het verduurzamen van Part opleidingen in Vlaanderen door het creëren en inrichten van opleidings- en examen locaties in Vlaanderen (ofwel: het Nederlands taalgebied). Grensoverschrijdende partijen in dit WP zijn AM&TS, VLOC, ZAVO en VIVES.

Dit is niet alleen relevant voor de studenten maar ook voor de Vlaamse Maintenance Repair & Overhaul (MRO) bedrijven. De MRO’s moeten namelijk ook werken met Part gecertificeerd personeel, mensen die op dit moment moeilijk te krijgen zijn binnen Vlaanderen. Het werkpakket voorziet in een duurzame oplossing op het personeelsvraagstuk van het bedrijfsleven en het opleidingsprobleem van het (regulier) onderwijs.

Aan het eind van het project hebben de partners (MRO’s, Onderwijs en de projectpartners) in Nederland en Vlaanderen overeenstemming over hoe Part 66 onderwijs ingericht moet worden en zijn de Vlaamse examenlocaties ingericht. De technische en inhoudelijke infrastructuur die nodig is om dat onderwijs te kunnen implementeren is gereed en gekwalificeerd.

Coördinator: Wim Blinkhof

a.marcus@am-ts.eu