Werkgroep Promotie

Het werkpakket promotie zal als doelstelling hebben de bekendheid en aantrekkelijkheid te verhogen van de MRO-sector, luchtvaart technische jobs en -opleidingen.

De MRO-sector en aansluitend de luchtvaart technische jobs en -opleidingen, zijn te weinig gekend bij het breder publiek (studenten, werkzoekenden en werknemers), waardoor er een probleem ontstaat ibij de instroom in de luchtvaart technische opleidingen en doorstroming naar de luchtvaart technische jobs. Met het werkpakket promotie zullen we verschillende campagnes lanceren om deze bekendheid te verhogen. 

Uit marktonderzoeken en prognoses blijkt, zoals vermeld in de projectomschrijving, dat er de komende twintig jaar een verdubbeling zal zijn van de luchtvaartactiviteiten. Hierdoor zal de vraag naar technisch geschoold luchtvaartpersoneel toenemen. Een promotie van de sector, jobs en opleidingen is hiervoor noodzakelijk.

Naast de promotie van de sector, jobs en opleidingen zullen we ook het leerplatform en andere activiteiten van het Educavia-project promoten (bv. STEM-workshop WP Innovatie). Door de promotie van het leerplatform zullen we de werkzoekenden en de werknemers bereiken die op zoek zijn naar een carrièreswitch. Daarnaast zullen ook MRO-bedrijven bereikt worden die op zoek zijn naar een centraal platform voor hun vacatures en opleidingen. Het Niveau 5 onderwijs zal ook worden gepromoot via de verschillende campagnes.

Coördinator: Lieselot Watty

Lieselot.watty@vloc.eu