Werkgroep Communicatie

Het werkpakket communicatie staat in voor de informatiedoorstroming tussen de projectpartners, de externe communicatie naar alle doelgroepen, stakeholders en overheidsdiensten rond het project, haar doelstellingen, acties en resultaten.

In een ruimer kader zullen communicatieactiviteiten opgenomen worden met als doelen: 
•    Naambekendheid van het Educavia project binnen de projectdoelstellingen;
•    Uitstralen van ruime betrokkenheid van de partners – onderwijs, kennisinstellingen, arbeidsorganisaties, sector organisaties en provinciale en Europese overheid;
•    Hoge betrokkenheid van de industrie en innovators in de sector.

Coördinator: Lieselot Watty

lieselot.watty@vloc.eu