Job Market Survey 2020

19 Apr 2021 | General

Binnen het Educavia Project werd ook in het begin van 2021 een arbeidsmarkt onderzoek gevoerd over het werkjaar 2020. Zo werden enkele bedrijven bevraagd over verschillende onderwerpen. Met de resultaten word het Educavia project verder geholpen in het bereiken van haar doel ook na afloop van het project. Dit onderzoek bracht enkele interessante conclusies voort. 

Wens je het onderzoek in te kijken? Dat kan!

Klik hier...