Educavia in een vlucht!

08 Jan 2021 | General

Een Vliegende start

In 2018, het eerste jaar van het Educavia project, hebben we diverse communicatiekanalen opgezet om de juiste boodschap te communiceren naar het juiste publiek. We hebben onze zichtbaarheid verder vergroot, door deelnames aan evenementen als Voka Openbedrijvendag en MRO-Europe. Maar we surften niet alleen mee op bestaande initiatieven. Onder de vlag van Educavia hebben we ook onze eerste eigen events georganiseerd, zoals AeroJobs: dé jobbeurs voor vliegtuigtechnici. Daarmee brachten we werkzoekenden en een select publiek van studenten Vliegtuigtechniek in contact met bedrijven uit de MRO-sector (Maintenance, Repair & Overhaul). Deze eerste editie was meteen een groot succes met maar liefst 16 bedrijven en 250 bezoekers.

Naast AeroJobs gaven we op 25 september 2018 de aftrap voor een eerste klankbordmeeting met de MRO-sector. In het kantoor van het FLAG verwelkomden we een aantal vertegenwoordigers van bedrijven uit de luchtvaartsector en het onderwijs. Het doel van deze klankbordmeeting was enerzijds de doelstellingen van het Educavia-project toelichten en anderzijds een gedachtewisseling tussen het onderwijs en de industrie op gang krijgen. Er was een mooie opkomst voor deze eerste samenkomst en een algeheel positief gevoel om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven.

 

Een tand(wielt)je bijsteken

Naar aanleiding van het grote succes van de eerste editie van Aerojobs, werd er in het begin van 2019 in Vlaanderen een tweede editie en in Nederland een eerste editie van het evenement georganiseerd. In Nederland waren zo’n 150 bezoekers aanwezig en in Vlaanderen waren er maar liefst 350 bezoekers, een groot succes dus!

In het begin van 2019 werden de eerste bouwstenen gelegd van het leerplatform. Dit platform zal bedrijven en studenten één gezamenlijke plaats bieden waar ze terecht kunnen voor informatie over opleidingen, vacatures en stages.

Om de toekomstige studenten een beter beeld te schetsen over de opleiding tot vliegtuigtechnicus, werden er in Nederland en Vlaanderen promo-filmpjes gemaakt waarin alle aspecten van de opleiding in de verf werden gezet. Voor de bedrijven in Nederland & Vlaanderen werden opnieuw klankbordmeetings georganiseerd. Het doel? Opnieuw polsen naar (nieuwe) behoeften van de sector en de doelstellingen van het Educavia-project nader toelichten.

Naast de bovenstaande acties werden er ook verschillende activiteiten georganiseerd onder de naam van Educavia. Zo werd in mei 2019 de ‘AMT-day’ (Aircraft Maintenance Technician day) in de kijker gezet. In de zomer verscheen in Nederland de vlog VOLGENS in samenwerking met KLM E&M en Educavia, opgenomen in een hangar op Schiphol.

Hét netwerk event voor de MRO sector in september werd een groot succes. Op het netwerkevent konden bezoekers deelnemen aan demosessies over de VR (virtual reality) toepassing en het leerplatform. Zowel de onderwijsinstellingen als de MRO-sector waren aanwezig. Er werd ook teruggeblikt op wat er al verwezenlijkt werd tijdens het Educavia project en gekeken naar de toekomst van het project.

In het laatste trimester van 2019 werd de eerste try-out van de CAT B1.1 module gelanceerd en de eerste stagebeurs georganiseerd. Daarnaast werd het leerplatform uitgerold. Hierrond voerde Educavia de nodige promotie. Eind 2019 kregen vier Vlaamse en vier Nederlandse studenten de kans om via een wedstijd naar MRO Europe in Londen te gaan. Met het vliegtuig vlogen we de studenten voor een dag naar Londen waar ze kennis maakten met heel wat internationale MRO bedrijven. Ook kregen enkele Nederlandse studentes de kans om naar de Innovation Fair van KLM te gaan en daar alle nieuwste ontwikkelingen binnen KLM te ontdekken.

2020… Een bijzonder jaar

Zoals iedereen werd ook het Educavia project hard getroffen door de corona-crisis. Niettemin slaagden we erin tijdens de eerste maanden van 2020 nog enkele van onze doelstellingen te behalen. Zo zijn we met enkele Vlaamse studenten op bezoek geweest naar de militaire basis van Bevekom, om daar kennis te maken met de verschillende taken van vliegtuigtechnici bij de luchtmacht. Verder in het jaar was Educavia vooral online actief. We startten een heuse campagne om promotie te maken voor de opleidingen secundair onderwijs. Dit met als doel de instroom in deze opleidingen te verhogen. Hiervoor werd zowel in Vlaanderen als ook in Nederland online promo gevoerd via verschillende kanalen. Zo werd gebruik gemaakt van Facebook, Instagram, YouTube en Snapchat. Als tweede luik van de campagne werd promotie gevoerd op de kusttram. Ook op de luchthaven Zaventem zal op de bussen reclame gemaakt worden.

Daarnaast bleven ook de andere werkpakketen actief. Zo werd verder gewerkt aan het uitrollen van het STEM-box project, er werd één van de try-out CAT B1.1 modules online georganiseerd en de organisatie van de aankomende events werd over een andere boeg gegooid. We trachten onze events online alsnog te organiseren. Op deze manier blijven we actief de sector en de diverse opleidingen promoten.

Zelfs Corona kon ons niet tegenhouden om nog enkele events op poten te zetten. Zo organiseerden we eind oktober onze eerste virtuele job fair. Daarnaast hebben we ook onze klankbordmeetings online gehost. We kregen op deze manier alsnog de nodige input te verkrijgen vanuit de sector. Danzij de samenwerking met DEAC organiseerde Educavia samen partner VIVES een online gastcollege voor haar studenten en andere luchtvaartfanaten over Green Aviation. Tot slot werd eind 2020 teruggekeken op een geslaagd driejarig project met een online Fly-out Event.

Wat na educavia?

Ook na afloop van het Interreg project willen we de samenwerking voortzetten en een blijvend innovatief opleidingsaanbod garanderen.

De samenwerking tussen VIVES, AM&TS en Aviato Academy wordt zeker verder gezet. Er zal gekeken worden welke module- enerzijds uit part 66 maar ook andere  topics-we online kunnen aanbieden. Het platform van Aviato Academy is hiervoor de ideale tool.

Hoewel we allemaal de smaak van het online leren te pakken hebben zijn we er ook van overtuigd dat offline leren en fysieke samenkomsten met de lesgever ook zijn meerwaarde heeft. Behalve online modules bekijken we dan ook welke navormingen of sessies we kunnen organiseren. We mikken hier op een publiek dat al actief is in de MRO-sector en zich wel bijscholen, maar evengoed op mensen die zich willen omscholen naar de MRO-sector of werkzoekenden.

Tijdens het project verzamelden we reeds veel ideeën over het aanbod, dat zal de komende maanden worden uitgewerkt.

De ontwikkelde VR-training en onze demolabs rond composieten  en 3D-printing blijven beschikbaar ook na het project. Indien er interesse is om een opleiding aan te bieden aan medewerkers waarbij gebruik wilt maken van onze labs of onze VR-module aarzel niet een mailtje te sturen naar Joke.Vanvooren@VIVES.be

De ontwikkelde STEM-boxen waarmee we leerlingen willen laten kennismaken met de luchvaart; blijven ook beschikbaar. De scholen die ze in november uittestten waren erg positief. Bij interesse stuur een mailtje naar mathieu.demeyer@vives.be

Tijdens het project werd een licentie aangevraagd om ook in het VLOC part 66 te kunnen examineren. Deze licentie blijft behouden en VLOC zal samenwerken met AM&TS om het VLOC te laten groeien als examenlocatie. We zijn er immers van overtuigd dat er in Vlaanderen nog veel potentieel is voor de MRO-sector.