STEM bij Educavia

18 Dec 2020 | General

Het Europees Interreg project Educavia beoogt o.a. het vergroten van de bekendheid van de verschillende luchtvaart technische opleidingsmogelijkheden om de instroom te stimuleren. Door ook de sector in beeld te brengen tracht men bij te dragen aan de doorstroom naar de sector. Om dit hele proces een duwtje in de rug te geven werden binnen het Educavia project enkele luchtvaart STEM-initiatieven (Science Technology Engineering Mathematics) voor jongeren ontwikkeld.

Zo willen we hen in de eerste plaats reeds op jonge leeftijd kennis laten maken met deze boeiende sector. Daarnaast willen we de leerlingen al van jongs af aan warm maken voor een veranderlijke en innoverende luchtvaart sector. Onze gespecialiseerde werkgroep Innovatie ontwikkelde daarom zowel een STEM-dagprogramma als een STEM-box rond luchtvaarttechnologie.

Het STEM-dagprogramma is een zelf-samenstelbaar programma op locatie in het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum (VLOC) te Oostende. De activiteiten worden onafhankelijk van elkaar aangeboden of als pakketten. Zo kan een school zelf aangeven welke luchtvaarttechnologieën er aan bod moeten komen tijdens de rondleiding, activiteiten en experimenten ter plaatse met het oog op de voorkennis en de competenties van de deelnemende leerlingen. Door middel van een breed gamma aan STEM-activiteiten en -experimenten krijgen de leerlingen meer inzicht in de verschillende vliegtuigsystemen. Daarnaast maken ze ook kennis met een locatie waar luchtvaarttechniek onderwezen wordt.

De STEM-box bevat het materiaal voor tal van experimenten om leerlingen van het lager en middelbaar onderwijs (10-12j) warm te maken voor wetenschap in het algemeen en luchtvaart in het bijzonder. De bijgevoegde handleiding geeft de leerkracht een stevig houvast voor de theoretische achtergrond en de stappenfiches begeleidt de leerlingen door de experiment.

klik hier voor meer info!

Scholen kunnen de STEM-box uitlenen om hun leerlingen in hun eigen klaslokaal onder te dompelen in de wondere wereld van de luchtvaarttechniek.

Meer informatie binnenkort op de website van Educavia: www.educavia.eu

Bekijk het filmpje voor Dag van de Wetenschap.