Verslag Klankbord meeting Vlaanderen

16 Dec 2020 | General

Educavia - Education For Aviation nodigde u en uw collega's uit op 12 november voor een klankbordmeeting over de toekomst van de MRO sector in Vlaanderen. Tijdens diverse brainstormsessies werden verschillende "hot topics" behandeld: de impact van corona op MRO sector, de toestand van de arbeidsmarkt, de nood aan vraaggerichte opleidingen en de impact van technologische innovaties op de MRO sector. Doelstelling van deze bijeenkomst? Concrete en uitvoerbare actiepunten voorstellen, die de basis vormen voor een dialoog met de sector, het onderwijs en de betrokken overheden, ten voordele van de MRO sector.

Een uniek event, georganiseerd vanuit het Vlaams - Nederlands Interregproject "Educavia - Education for Aviation" (zie: www.educavia.eu) waarbij we de brug slaan tussen industrie, overheid en onderwijs.

Klankbordgroep: Actiepunten uit verslag

IMAGO van de luchtvaart verbeteren

 • Negatief beeld in kader van duurzaamheid
  • Meer communiceren over groene initiatieven gericht lobbyen naar de pers
  • Beter communiceren over COVID impact en maatregelen
 • Lonen kunnen concurrentie niet aan met andere sectoren voor technici
 • Studenten geraken gedemotiveerd
  • Innovatieve projecten
  • Grote spelers laten communiceren over kansen

ARBEIDSMARKT

 • Corona heeft grote negatieve impact en te grote werkonzekerheid momenteel
  • Inspelen op  en communiceren over verwachte tendensen
  • Inspelen op ‘duurzame’ technologieën
  • Inzetten op goeie interessante stageplaatsen ( defensie, via AGORIA)

ONDERWIJS

 • Verwachte uitval tijdens opleiding
  • Goed communiceren naar ouders en studenten
  • Werkveld  en ook luchtmachtaan het woord laten over mogelijkheden
  • Een creatief alternatief aanbieden voor de praktijk ervaring die gemist wordt?
  • Getuigenissen en positieve verhalen
 • Instroom stabiel houden
  • Het bekender maken van het beroep vliegtuigtechnicus a.d.v. programma’s zoals een echte job,… en ervoor zorgen dat het bredere publiek een correct beeld krijgt van de sector.
  • Meer nationale pers betrekken bij grote events zoals Aerojobs.
 • Digitaal onderwijs
  • Evenwicht zoeken tussen online en echt

Wens je toch het volledige verslag te lezen? 

Bekijk het hier!