Uitstel AeroJobs 2020

17 Mar 2020 | General

Beste Educavia Partner,
 
Gezien de recente maatregelen van de Vlaamse en Nederlandse Overheid naar aanleiding van het coronavirus, zijn we genoodzaakt om beide edities van Aerojobs, die op 12 maart en 23 maart zouden plaatsvinden, te annuleren. Ook de Try-out Module 5 Cat B1.1 word uitgesteld.
Omdat wij gehoor geven aan de geldende veiligheidsmaatregelen die vanuit de Belgische en Nederlandse overheid worden uitgevaardigd, hebben wij moeten besluiten om deze evenementen naar een later tijdstip te verplaatsen. Zodra wij een nieuwe datum gevonden hebben, zullen wij u opnieuw contacteren.

Wij danken u voor uw begrip en we hopen u opnieuw te mogen verwelkomen bij de volgende editie.

 


Dear Educavia Partner,
 
Given the recent measures taken by the Flemish and Dutch Governments concerning the coronavirus, we are forced to cancel both editions of Aerojobs, which would take place on March 12 and March 23. The Try-out Module 5 Cat B1.1 is being cancelled.
 
Because we comply with the applicable safety measures issued by the Belgian and Dutch authorities, we had to decide to move these events to a later time.
As soon as we’ve set a new date, we will contact you again.
 
We thank you for your understanding and we hope to welcome you again at our next events.