FLAG wordt opgenomen in Agoria

04 Oct 2019 | Community

Eind 2016 tekende FLAG een samenwerkingsovereenkomst met Agoria. Samen met de verhuis van FLAG naar de Agoria kantoren in Bluepoint, gaf de overeenkomst FLAG een lange-termijn perspectief. Agoria, die de belangen van de technologische industrie behartigd, is dan ook een sterke partner.

De tijdlijn in de overeenkomst beschreef hoe FLAG zal integreren in Agoria Vlaanderen met als ultieme deadline 1 april 2020. De datum markeert het einde van het FLAG IBN (Innovatief BedrijfsNetwerk) traject, dat gesteund wordt door VLAIO. Samen met Agoria heeft FLAG beslist om de integratie al te laten ingaan op 1 januari, dit om de administratieve en boekhoudkundige beslommeringen zo eenvoudig mogelijk te maken. Vanaf 1 januari zal FLAG dan ook niet langer een zelfstandige vzw zijn maar een onafhankelijke groep binnen de Agoria organisatie waarbij de huidige scope en verantwoordelijkheden behouden blijven en FLAG standpunten en acties worden besproken in een speciaal daarvoor op te zetten stuurgroep.

FLAG blijft dus ook een volwaardige partner binnen Educavia en zal zijn rol blijven opnemen in de verschillende werkpakketen.

 

Website FLAG