2018: Het lanceringsjaar van Educavia - education for aviation

01 Feb 2019 | General

Onze ‘take-off’ in een notendop.

Tijdens ons eerste werkjaar hebben we bij Educavia een solide basis gelegd: diverse communicatiekanalen, eigen events of aansluiten op bestaande initiatieven. In 2019 steken we nog een tand(wielt)je bij: Met acht concrete en ambitieuze projecten willen we de onderwijswereld en de MRO-sector nog dichter bij elkaar brengen. Wij zijn duidelijk klaar voor een jaar vol nieuwe projecten en uitdagingen. Jullie ook?

Het jaar 2019 is nu al even van start en zoals traditie het voorschrijft, hebben we allemaal onze goede voornemens. Met het team van Educavia – het Europees Interreg(1) project Vlaanderen-Nederland dat de luchtvaart technische sector en opleidingen ondersteunt en promoot – hebben we een eerste goede voornemen al behaald. Op 24 januari organiseerden we ons eerste en geslaagde New Years Event. We blikten terug op ons startjaar en keken vooruit naar de planning voor 2019.

Fier op onze realisaties in 2018

In 2018, het eerste jaar van het Educavia project, hebben we diverse communicatiekanalen opgezet om de juiste boodschap te communiceren naar het juiste publiek. We hebben onze zichtbaarheid verder vergroot, door deelnames aan evenementen als Voka Openbedrijvendag en MRO-Europe. Maar we surften niet alleen mee op bestaande initiatieven. Onder de vlag van Educavia hebben we ook onze eerste eigen events georganiseerd, zoals AeroJobs: dé jobbeurs voor vliegtuigtechnici. Daarmee brachten we werkzoekenden en een select publiek van studenten Vliegtuigtechniek in contact met bedrijven uit de MRO-sector (Maintenance, Repair & Overhaul). Deze eerste editie was meteen een groot succes met maar liefst 16 bedrijven en 250 bezoekers.Naast AeroJobs gaven we op 25 september 2018 de aftrap voor een eerste klankbordmeeting met de MRO-sector. In het kantoor van het FLAG verwelkomden we een aantal vertegenwoordigers van bedrijven uit de luchtvaartsector en het onderwijs. Het doel van deze klankbordmeeting was enerzijds de doelstellingen van het Educavia-project toelichten en anderzijds een gedachtewisseling tussen het onderwijs en de industrie op gang krijgen. Er was een mooie opkomst voor deze eerste samenkomst en een algeheel positief gevoel om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Wordt vervolgd!

Eén van de doelen van het project Educavia is een Part 66 examencentrum(2) in Vlaanderen creëren. Hiervoor zijn ook al de eerste fundamenten gelegd aan de hand van een testcase. De resultaten laten zien dat de onderwijsmethodieken voor Vliegtuigtechniek in Vlaanderen goed kunnen aansluiten op de al bestaande Modulaire Part 66 examinering. Ook het onderwerp innovatie stond centraal in het eerste jaar van Educavia. Een voorbeeld hiervan is het aankopen van innovatief didactisch materiaal, zoals 3D-printers en een lasercutter. Daarnaast is er, aan de hand van een arbeidsmarktonderzoek, gekeken welke opleidingsbehoeften er zijn bij de MRO-bedrijven.

In 2018 namen we dus een goede start, de wielen zijn van de grond. Maar er is meer nodig om op koers te blijven, met het kompas gericht op ‘ambitie’. Daarom stelden we met het Educavia team een aantal prioriteiten op voor het jaar 2019. Dit hebben we uitgewerkt in acht projecten die we aan het einde van 2019 gerealiseerd willen hebben. Bereid je maar voor op de lancering van het leerplatform, een jaarlijks arbeidsmarktonderzoek en de installatie van verschillende demo labo’s om studenten dichter te brengen bij de innovatieve technologieën. Daarnaast willen we vanuit Educavia het onderwijs dichter bij de MRO-sector brengen, bedrijfsinterne trainingen clusteren, een roadmap uitstippelen voor Part 1473 en een tweejarige try-out voor modulaire opleidingen, met start in september van dit jaar.

Als kers op de taart willen we in september 2019 de MRO-sector uitnodigen voor een heus Educavia Event. Halverwege ons driejarig Educavia-project, is dit het uitgelezen moment om vooruit te blikken op een succesvol tweede deel van het Educavia project. Bovendien is het de perfecte gelegenheid om de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen te bevorderen.

Onze koers is duidelijk, komen jullie mee aan boord?

Het Educavia Team.

                                                            


1: Educavia is één van de projecten die gefinancierd worden binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. Hiervoor werd door een partnerschap van Vlaanderen en Nederland en de 5 Vlaamse en de 3 zuidelijke Nederlandse provincies een programma ontwikkeld om te investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei.

Meer info: www.grensregio.eu

 

2 & 3: De veiligheid van de Europese luchtvaart is geregeld in de Europese Luchtvaartwetgeving. Deze wordt uitgegeven, beheerd en gecontroleerd door de European Aviation Safety Agency (EASA), onderdeel van de Europese Commissie. De eisen waaraan een opleidingsinstituut moet voldoen is beschreven in Part-147, de inhoud van de opleiding staan beschreven in de Part-66.