Eerste MRO Klankbordmeeting Vlaanderen

02 Oct 2018 | Community

Op 25 september gaven we de aftrap voor een eerste klankbordmeeting met de MRO-sector (Maintenance, repair and operating supply). In de kantoren van het FLAG verwelkomden we talloze vertegenwoordigers van bedrijven uit de luchtvaartsector. Met het event wilden we enerzijds de doelstellingen van het Educavia-project toelichten en anderzijds een gedachtenwisseling tussen het onderwijs en de industrie op gang te krijgen. De opkomst voor deze eerste samenkomst was groot en er was een algeheel positief gevoel om met elkaar in dialoog te treden.

Na een uitgebreide uiteenzetting van het project door Geert Keirens en Jan Deklerck werden de aanwezigen in drie groepen verdeeld. Simon De Maeseneer van Brussels Airport House, Erik Therry van Vloc en Jan Deklerck en Joke Van Vooren van Vives Hogeschool kregen als moderators een groep toebedeeld. We gingen dieper in op de thema’s onderwijs, arbeidsmarkt en innovatie en luisterden naar de problemen, bezorgdheden en wat er leeft bij de bedrijven in de groeiende luchtvaartsector. Vervolgens peilden we hoe Educavia hier aan tegemoet kan komen.

De dag eindigde zoals ze begonnen was, met een netwerkmoment om ook informele contacten tussen de partners, bedrijven en onderwijsinstellingen te stimuleren. We kregen de vraag van diverse bedrijven om dergelijke overlegmomenten vaker te organiseren. Het staat dus zeker op de agenda voor een volgende Educavia-vergadering.

Hou me op de hoogte van alle events!