Laatste nieuws

Educavia in een vlucht!

Een Vliegende start

In 2018, het eerste jaar van het Educavia project, hebben we diverse communicatiekanalen opgezet om de juiste boodschap te communiceren naar het juiste publiek. We hebben onze zichtbaarheid verder vergroot, door deelnames aan evenementen als Voka Openbedrijvendag en MRO-Europe. Maar we surften niet alleen mee op bestaande initiatieven. Onder de vlag van Educavia hebben we ook onze eerste eigen events georganiseerd, zoals AeroJobs: dé jobbeurs voor vliegtuigtechnici. Daarmee brachten we werkzoekenden en een select publiek van studenten Vliegtuigtechniek in contact met bedrijven uit de MRO-sector (Maintenance, Repair & Overhaul). Deze eerste editie was meteen een groot succes met maar liefst 16 bedrijven en 250 bezoekers.

Naast AeroJobs gaven we op 25 september 2018 de aftrap voor een eerste klankbordmeeting met de MRO-sector. In het kantoor van het FLAG verwelkomden we een aantal vertegenwoordigers van bedrijven uit de luchtvaartsector en het onderwijs. Het doel van deze klankbordmeeting was enerzijds de doelstellingen van het Educavia-project toelichten en anderzijds een gedachtewisseling tussen het onderwijs en de industrie op gang krijgen. Er was een mooie opkomst voor deze eerste samenkomst en een algeheel positief gevoel om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven.

 

Een tand(wielt)je bijsteken

Naar aanleiding van het grote succes van de eerste editie van Aerojobs, werd er in het begin van 2019 in Vlaanderen een tweede editie en in Nederland een eerste editie van het evenement georganiseerd. In Nederland waren zo’n 150 bezoekers aanwezig en in Vlaanderen waren er maar liefst 350 bezoekers, een groot succes dus!

In het begin van 2019 werden de eerste bouwstenen gelegd van het leerplatform. Dit platform zal bedrijven en studenten één gezamenlijke plaats bieden waar ze terecht kunnen voor informatie over opleidingen, vacatures en stages.

Om de toekomstige studenten een beter beeld te schetsen over de opleiding tot vliegtuigtechnicus, werden er in Nederland en Vlaanderen promo-filmpjes gemaakt waarin alle aspecten van de opleiding in de verf werden gezet. Voor de bedrijven in Nederland & Vlaanderen werden opnieuw klankbordmeetings georganiseerd. Het doel? Opnieuw polsen naar (nieuwe) behoeften van de sector en de doelstellingen van het Educavia-project nader toelichten.

Naast de bovenstaande acties werden er ook verschillende activiteiten georganiseerd onder de naam van Educavia. Zo werd in mei 2019 de ‘AMT-day’ (Aircraft Maintenance Technician day) in de kijker gezet. In de zomer verscheen in Nederland de vlog VOLGENS in samenwerking met KLM E&M en Educavia, opgenomen in een hangar op Schiphol.

Hét netwerk event voor de MRO sector in september werd een groot succes. Op het netwerkevent konden bezoekers deelnemen aan demosessies over de VR (virtual reality) toepassing en het leerplatform. Zowel de onderwijsinstellingen als de MRO-sector waren aanwezig. Er werd ook teruggeblikt op wat er al verwezenlijkt werd tijdens het Educavia project en gekeken naar de toekomst van het project.

In het laatste trimester van 2019 werd de eerste try-out van de CAT B1.1 module gelanceerd en de eerste stagebeurs georganiseerd. Daarnaast werd het leerplatform uitgerold. Hierrond voerde Educavia de nodige promotie. Eind 2019 kregen vier Vlaamse en vier Nederlandse studenten de kans om via een wedstijd naar MRO Europe in Londen te gaan. Met het vliegtuig vlogen we de studenten voor een dag naar Londen waar ze kennis maakten met heel wat internationale MRO bedrijven. Ook kregen enkele Nederlandse studentes de kans om naar de Innovation Fair van KLM te gaan en daar alle nieuwste ontwikkelingen binnen KLM te ontdekken.

2020… Een bijzonder jaar

Zoals iedereen werd ook het Educavia project hard getroffen door de corona-crisis. Niettemin slaagden we erin tijdens de eerste maanden van 2020 nog enkele van onze doelstellingen te behalen. Zo zijn we met enkele Vlaamse studenten op bezoek geweest naar de militaire basis van Bevekom, om daar kennis te maken met de verschillende taken van vliegtuigtechnici bij de luchtmacht. Verder in het jaar was Educavia vooral online actief. We startten een heuse campagne om promotie te maken voor de opleidingen secundair onderwijs. Dit met als doel de instroom in deze opleidingen te verhogen. Hiervoor werd zowel in Vlaanderen als ook in Nederland online promo gevoerd via verschillende kanalen. Zo werd gebruik gemaakt van Facebook, Instagram, YouTube en Snapchat. Als tweede luik van de campagne werd promotie gevoerd op de kusttram. Ook op de luchthaven Zaventem zal op de bussen reclame gemaakt worden.

Daarnaast bleven ook de andere werkpakketen actief. Zo werd verder gewerkt aan het uitrollen van het STEM-box project, er werd één van de try-out CAT B1.1 modules online georganiseerd en de organisatie van de aankomende events werd over een andere boeg gegooid. We trachten onze events online alsnog te organiseren. Op deze manier blijven we actief de sector en de diverse opleidingen promoten.

Zelfs Corona kon ons niet tegenhouden om nog enkele events op poten te zetten. Zo organiseerden we eind oktober onze eerste virtuele job fair. Daarnaast hebben we ook onze klankbordmeetings online gehost. We kregen op deze manier alsnog de nodige input te verkrijgen vanuit de sector. Danzij de samenwerking met DEAC organiseerde Educavia samen partner VIVES een online gastcollege voor haar studenten en andere luchtvaartfanaten over Green Aviation. Tot slot werd eind 2020 teruggekeken op een geslaagd driejarig project met een online Fly-out Event.

Wat na educavia?

Ook na afloop van het Interreg project willen we de samenwerking voortzetten en een blijvend innovatief opleidingsaanbod garanderen.

De samenwerking tussen VIVES, AM&TS en Aviato Academy wordt zeker verder gezet. Er zal gekeken worden welke module- enerzijds uit part 66 maar ook andere  topics-we online kunnen aanbieden. Het platform van Aviato Academy is hiervoor de ideale tool.

Hoewel we allemaal de smaak van het online leren te pakken hebben zijn we er ook van overtuigd dat offline leren en fysieke samenkomsten met de lesgever ook zijn meerwaarde heeft. Behalve online modules bekijken we dan ook welke navormingen of sessies we kunnen organiseren. We mikken hier op een publiek dat al actief is in de MRO-sector en zich wel bijscholen, maar evengoed op mensen die zich willen omscholen naar de MRO-sector of werkzoekenden.

Tijdens het project verzamelden we reeds veel ideeën over het aanbod, dat zal de komende maanden worden uitgewerkt.

De ontwikkelde VR-training en onze demolabs rond composieten  en 3D-printing blijven beschikbaar ook na het project. Indien er interesse is om een opleiding aan te bieden aan medewerkers waarbij gebruik wilt maken van onze labs of onze VR-module aarzel niet een mailtje te sturen naar Joke.Vanvooren@VIVES.be

De ontwikkelde STEM-boxen waarmee we leerlingen willen laten kennismaken met de luchvaart; blijven ook beschikbaar. De scholen die ze in november uittestten waren erg positief. Bij interesse stuur een mailtje naar mathieu.demeyer@vives.be

Tijdens het project werd een licentie aangevraagd om ook in het VLOC part 66 te kunnen examineren. Deze licentie blijft behouden en VLOC zal samenwerken met AM&TS om het VLOC te laten groeien als examenlocatie. We zijn er immers van overtuigd dat er in Vlaanderen nog veel potentieel is voor de MRO-sector.

Meer lezen

STEM bij Educavia

Het Europees Interreg project Educavia beoogt o.a. het vergroten van de bekendheid van de verschillende luchtvaart technische opleidingsmogelijkheden om de instroom te stimuleren. Door ook de sector in beeld te brengen tracht men bij te dragen aan de doorstroom naar de sector. Om dit hele proces een duwtje in de rug te geven werden binnen het Educavia project enkele luchtvaart STEM-initiatieven (Science Technology Engineering Mathematics) voor jongeren ontwikkeld.

Zo willen we hen in de eerste plaats reeds op jonge leeftijd kennis laten maken met deze boeiende sector. Daarnaast willen we de leerlingen al van jongs af aan warm maken voor een veranderlijke en innoverende luchtvaart sector. Onze gespecialiseerde werkgroep Innovatie ontwikkelde daarom zowel een STEM-dagprogramma als een STEM-box rond luchtvaarttechnologie.

Het STEM-dagprogramma is een zelf-samenstelbaar programma op locatie in het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum (VLOC) te Oostende. De activiteiten worden onafhankelijk van elkaar aangeboden of als pakketten. Zo kan een school zelf aangeven welke luchtvaarttechnologieën er aan bod moeten komen tijdens de rondleiding, activiteiten en experimenten ter plaatse met het oog op de voorkennis en de competenties van de deelnemende leerlingen. Door middel van een breed gamma aan STEM-activiteiten en -experimenten krijgen de leerlingen meer inzicht in de verschillende vliegtuigsystemen. Daarnaast maken ze ook kennis met een locatie waar luchtvaarttechniek onderwezen wordt.

De STEM-box bevat het materiaal voor tal van experimenten om leerlingen van het lager en middelbaar onderwijs (10-12j) warm te maken voor wetenschap in het algemeen en luchtvaart in het bijzonder. De bijgevoegde handleiding geeft de leerkracht een stevig houvast voor de theoretische achtergrond en de stappenfiches begeleidt de leerlingen door de experiment.

klik hier voor meer info!

Scholen kunnen de STEM-box uitlenen om hun leerlingen in hun eigen klaslokaal onder te dompelen in de wondere wereld van de luchtvaarttechniek.

Meer informatie binnenkort op de website van Educavia: www.educavia.eu

Bekijk het filmpje voor Dag van de Wetenschap.

Meer lezen

Verslag Klankbord meeting Vlaanderen

Educavia - Education For Aviation nodigde u en uw collega's uit op 12 november voor een klankbordmeeting over de toekomst van de MRO sector in Vlaanderen. Tijdens diverse brainstormsessies werden verschillende "hot topics" behandeld: de impact van corona op MRO sector, de toestand van de arbeidsmarkt, de nood aan vraaggerichte opleidingen en de impact van technologische innovaties op de MRO sector. Doelstelling van deze bijeenkomst? Concrete en uitvoerbare actiepunten voorstellen, die de basis vormen voor een dialoog met de sector, het onderwijs en de betrokken overheden, ten voordele van de MRO sector.

Een uniek event, georganiseerd vanuit het Vlaams - Nederlands Interregproject "Educavia - Education for Aviation" (zie: www.educavia.eu) waarbij we de brug slaan tussen industrie, overheid en onderwijs.

Klankbordgroep: Actiepunten uit verslag

IMAGO van de luchtvaart verbeteren

 • Negatief beeld in kader van duurzaamheid
  • Meer communiceren over groene initiatieven gericht lobbyen naar de pers
  • Beter communiceren over COVID impact en maatregelen
 • Lonen kunnen concurrentie niet aan met andere sectoren voor technici
 • Studenten geraken gedemotiveerd
  • Innovatieve projecten
  • Grote spelers laten communiceren over kansen

ARBEIDSMARKT

 • Corona heeft grote negatieve impact en te grote werkonzekerheid momenteel
  • Inspelen op  en communiceren over verwachte tendensen
  • Inspelen op ‘duurzame’ technologieën
  • Inzetten op goeie interessante stageplaatsen ( defensie, via AGORIA)

ONDERWIJS

 • Verwachte uitval tijdens opleiding
  • Goed communiceren naar ouders en studenten
  • Werkveld  en ook luchtmachtaan het woord laten over mogelijkheden
  • Een creatief alternatief aanbieden voor de praktijk ervaring die gemist wordt?
  • Getuigenissen en positieve verhalen
 • Instroom stabiel houden
  • Het bekender maken van het beroep vliegtuigtechnicus a.d.v. programma’s zoals een echte job,… en ervoor zorgen dat het bredere publiek een correct beeld krijgt van de sector.
  • Meer nationale pers betrekken bij grote events zoals Aerojobs.
 • Digitaal onderwijs
  • Evenwicht zoeken tussen online en echt

Wens je toch het volledige verslag te lezen? 

Bekijk het hier!

Meer lezen

Wat educavia voor ons betekende...

BEDANKT! 

Via deze weg willen we nog een laatste keer iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor Educavia doorheen de 3 jaar. Tijdens het project zijn heel wat nieuwe samenwerkingen en vriendschappen ontstaan. De verschillende initiatieven die genomen werden hebben geleid tot top evenementen. De promocampagnes hebben luchtvaarttechnologie en de MRO terug op de kaart gezet. Er is een unieke samenwerking ontstaan tussen de verschillende Vlaamse en Nederlandse partners. 

Wij kijken alvast terug op een geslaagd 3 jarig traject met veel succesvolle acties!
Dus bedankt! Want zonder uw hulp was dit niet mogelijk geweest.

Hieronder zijn enkele getuigenissen terug te vinden over Educavia... 

Veel leesplezier!


 

Luc Stultjens

Agoria - FLAG

Educavia, het driejarig Interreg project loopt af. We kunnen er niet genoeg de nadruk op leggen dat dit derde jaar, het jaar is dat alles voor iedereen veranderde. Ondanks deze situatie heeft het Educavia TEAM alles uit de kast gehaald om het project toch nog te doen slagen.

Daarom wil ik eerst en vooral de huidige- en vroegere medewerkers binnen het project van harte danken voor hun grote motivatie en onafgebroken inzet.

Ook onze Nederlandse collega’s van de NAG ofwel de Netherlands Aerospace Group wil ik danken voor hun inbreng om dit project te laten slagen. Dankjewel Frank en dankjewel aan jouw Team.

De bijdragen- en betrokkenheid van de scholen en bedrijven waren een grote meerwaarde voor het project. Ik wil niet graag iemand vergeten maar wil toch zeker het VLOC, Vives, AMT&S, Aviato en ZAVO als project partners vernoemen maar ook Petrus Paulus West en het Stedelijk Lyceum waren betrokken in het project. Héél graag zou ik ook alle bedrijven vermelden maar deze lijst is zo uitgebreid dat dit een onbegonnen werk is. Ook aan jullie een welgemeend dankjewel!

Dit project was nooit mogelijk geweest zonder de inbreng van de overheidsinstanties die het Educavia project gesteund hebben namelijk; de Provincie Noord-Brabant uit Nederland, onze provincies West-Vlaanderen en Vlaams Brabant, het Ministerie Economische Zaken, de Provinciale Ontwikkeling ’s Maatschappij (POM) en het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Tot slot, willen wij Interreg bedanken, Interreg die dit mooie initiatief mogelijk gemaakt heeft. Hun steun en begeleiding waren van onschatbare waarde om het project te doen slagen. Het hele Educavia Team en alle betrokkenen danken jullie hiervoor.

Ook wil ik zowel uit eigen naam en uit naam van Agoria-FLAG jullie feliciteren met de resultaten en bedanken dat ik hiervan deel mocht uitmaken.

Tot slot wens ik iedereen een veilig en hoopvol eindejaar, een mooie Kerst en een gelukkig 2021.

 


Stéphanie Adriaensen

FLYINGGROUP

EDUCAVIA, een bron van energie voor de MRO-sector.

Dankzij de projecten kregen we niet enkel meer naambekendheid maar er ook nog een aantal goede stagiaires (ondertussen zelfs vast in dienst) bovenop. Voor de start van het project was FLYINGGROUP een kleine minder bekende speler in de MRO-sector, maar dankzij de beurzen en netwerkevenementen kregen we de juiste personen tot bij ons getrokken.

Bedankt voor de fijne jaren en we kijken uit naar de toekomst!

 


 

Chris Geijtenbeek

Koninklijke Marine

Binnen het project Educavia heeft de Koninklijke Marine deelgenomen aan diverse activiteiten. Onder andere activiteiten als Aerojobs en de Klankbordmeeting in Nederland.

Chris Geijtenbeek vertelt: “Ook binnen de Koninklijke Marine kampen we met grote personeelstekorten binnen het vliegtuigonderhoud. Dat was voor mij de voornaamste reden om deel te nemen aan bijv. de klankbordmeeting. Ik heb daarbij een aantal belangrijke contacten opgedaan en ik heb veel geleerd van wet en regelgeving!”

Educavia heeft als doel om bedrijven verder te helpen met studenten en onderwijs in contact te komen. Chris: “Aerojobs was zeer leuk en waardevol voor wat betreft het contact met de doelgroep.”

Ondanks dat Corona in 2020 het niet toeliet om face-to-face events te organiseren, zijn alle andere activiteiten wel dankbaar ontvangen.

Chris: “Ik wil jullie vanuit de Koninklijke Marine hartelijk danken voor alles dat jullie hebben georganiseerd. Ik heb de samenwerking als erg prettig ervaren.”

 


EUROAVIA

Educavia is opgericht in hetzelfde jaar toen wij, als bestuur, zijn gestart in de opleiding ‘luchtvaarttechnologie’. Na 3 heel mooie jaren wordt dit project nu afgesloten en zijn wij, EUROAVIA in haar geheel, ontzettend dankbaar aan Educavia als partner aan ons zijde te hebben gehad.

 

Eén van onze mooiste samenwerkingen was toch wel Aerojobs die plaats vond in 2019. Hierdoor kregen wij enorme kansen om te kunnen spreken met tientallen bedrijven, als individu en als groep over onze toekomst. We kregen de kansen binnen onze opleiding en om contacten te leggen voor onze vereniging. Dankzij dit evenement kregen we een prachtig artikel in RateOne voor sponsoring en mogelijkheden om nieuwe bezoeken te regelen voor onze leden. Deze dag zullen wij en onze leden niet snel vergeten.

Op het Educavia Event werd het bestuur uitgenodigd. Hierbij stond de verbondenheid tussen de MRO-sector en het onderwijs centraal en de aanwezigen uit beide werelden maakten van de gelegenheid gebruik om met elkaar in dialoog te gaan. Opnieuw een groot succes, waarbij beide partijen enorm baat bij hadden. Er werden vragen gesteld aan de aanwezigen en de antwoorden die werden gegeven, werden meteen besproken door de 5 panelleden. Eén van deze panelleden was een lid van ons bestuur.

Stagebeurs in Zaventem gaf ons de kans om te gaan speeddaten met verschillende bedrijven zodat wij als studenten de gezichten achter de MRO-sector te leren kennen. We kregen de kans om de werking van het bedrijf te leren kennen en hierbij misschien een stageplaats of zelf een toekomstige werkplek te bemachtigen.

Passie voor luchtvaart was wederom een fantastisch evenement waarbij wij konden deelnemen. In samenwerking met uiteraard het VLOC en de Noordzee Vliegclub. Leden, studenten en andere aanwezigen kregen de kans om een helikoptervlucht met de Agusta te winnen op de basis van Bevekom. Andere aanwezigen kregen daarbij de kans om een uitgebreide rondleiding te krijgen op deze vliegbasis en unieke inzichten. Een dag om zeker niet te vergeten!

 

Tot slot wordt de komende 20 jaar een verdubbeling van luchtvaartactiviteiten verwacht, met als gevolg een groot tekort aan luchtvaarttechnici. Er is een snelle technische evolutie binnen de luchtvaartsector, waarbij innovatieve technologieën worden ingezet. Educavia heeft het verschil gemaakt in de luchtvaartsector en hopelijk was dit nog maar het begin om onze sector verder te kunnen promoten.

Meer lezen

Online Gastcollege: Destination Green Aviation

Het gastcollege over Elektrisch vliegen van 1 december was een succes. De uiteenzetting boeide 110 deelnemers gedurende 1u15. Dit gastcollege werd georganiseerd in samenwerking met DEAC en Hogeschool VIVES! Via deze weg willen we Geert Boosten nogmaals bedanken voor zijn interessante presentatie.

Kon je er niet bij zijn? Bekijk hieronder de volledige gastles.

https://www.youtube.com/watch?v=SAqjq7uXtBw

Programma: 

Het ecosysteem van het elektrisch vliegtuig.

Elektrisch vliegen vraagt meer dan een vliegtuig met een elektromotor en batterij of brandstofcel. Als we ook passagiers en vracht willen vervoeren moet het luchtvaartsysteem hierop ingericht zijn. Tijdens de gastles bespreken we het ecosysteem waar het elektrische vliegtuig zich in zal bewegen. De kernvraag voor de les is: wat betekent elektrisch vliegen voor de inrichting van de luchthaven, wet- en regelgeving, luchtruim, MRO, opleiding professionals, standaardisering en certificering en internationale afstemming.  Dit op basis van onderzoek bij DEAC (Dutch Electric Aviation Centre) op Teuge Airport. In de les worden deze vraagstukken belicht en vervolgens is veel ruimte voor vragen en discussie.

 

Spreker:

Geert Boosten has over 32 years of experience in the airport business. Following his studies in the Netherlands and four years working at a large publishing company, he started working at Schiphol Airport in 1988 (where he stayed until 1999). Working in various positions, Geert has gained experience and expertise in all aspects of airport (operations and commercial) management, business development, and strategy. As a director of corporate strategy, he was responsible for Schiphol’s master planning, long-term airport development (i.e. airport in the sea concept), and international development (i.e. strategic alliance with Vienna International Airport and acquisition of Brisbane’s  international airport in Australia) as well as airport privatization, regulation of fees and charges, and new business development using ICT (including exploring cooperation with Brussels Airport). Geert is an all-round airport expert with special interest in airport strategy and development, positioning of the airport in the local community (optimizing the added value of the airport), and master planning.

 

As a consultant, Geert was involved in the strategy and/or masterplan development of Toronto International Airport (Canada), JFK Airport in New York (USA), Brisbane International Airport (Australia), Vienna International Airport (Austria), Brussels Airport BIAC (Belgium), Maastricht-Aachen Airport (Netherlands), Eindhoven Airport (Netherlands), Oostende-Bruges Airport (Belgium) , Airport of Kortrijk-Wevelgem (Belgium), Abidjan Airport (Ivory Coast), Lima Airport Partners (Peru), Rotterdam Airport and Bohol Airport, San Fernando Airport and Puerta Princessa Airport (Philippines), Queretaro Airport Mexico and the port of Rotterdam (Netherlands).

 

Geert has been a board member of two public/private founded Dutch centers of expertise in transport and infrastructure and networks/logistics and chains. As an aviation expert, he defined the curriculum of the Bachelor’s Honors Aviation Management course at the Amsterdam University of Applied Sciences (AUAS) where he also lectures. Geert is currently Professor of Aviation Management at the AUAS Aviation Academy . The Aviation Management research unit focuses on applied research on aviation capacity optimization. Furthermore he is a board member of DEAC (Dutch Electric Aviation Centre) at Teuge Airport and a board member of the Stichting Duurzaam Vliegen in the Netherlands.

Bekijk de volledige gastles

Meer lezen

Aerojobs goes Viral.

Op donderdag 22 oktober bracht Educavia opnieuw studenten en werkzoekenden met een opleiding Vliegtuigtechniek samen met gespecialiseerde MRO-bedrijven (Maintenance Repair & Overhaul) uit Vlaanderen en Brussel op Aerojobs, dé jobbeurs voor vliegtuigtechniek. Deze editie van de jobbeurs was echter uniek want Educavia organiseerde voor het eerst een online jobbeurs. Rekening houdend met de huidige situatie waarin de luchtvaartsector zich bevindt kan met zo’n 130 geregistreerde bezoekers en 8 standhouders gesproken worden van een succes.
 
Interactieve beurs
Om de beurs interactief en leerrijk te maken voor de studenten en werkzoekenden, organiseert het Educavia partnerschap tijdens Aerojobs ook een infosessie over wat Aviato kan betekenen voor werkzoekenden binnen de MRO-sector.
Tijdens de beurs hadden bezoekers de kans om de standen te ontdekken zoals op een fysieke beurs. Elke standhouder kon een bedrijfsfilmpje en logo uploaden samen met een woordje uitleg over hun bedrijf. Daarnaast was er ook de mogelijkheid enkele documenten zoals vacatures of brochures te koppelen aan hun stand. Bezoekers hadden daarnaast de mogelijkheid een chatbericht te sturen naar standhouders of een face-to-face meeting in te plannen via het platform. Op deze manier is toch aan iedereen de kans gegeven kennis te maken zoals dat op een fysieke beurs zou gebeuren.
 
Enkele cijfers…
Aerojobs werd tijdens het Educavia Project reeds twee maal georganiseerd in het VLOC. Wegens de Coronacrisis werd de derde editie, die in maart zou doorgaan, uitgesteld. Om toch de studenten de kans te geven kennis te maken met verschillende bedrijven binnen de MRO sector werd er gekozen om de Job & stagebeurs samen te organiseren. Met 135 geregistreerde bezoekers, 8 standhouders en 1 live keynote speaker, kunnen we ondanks de huidige crisis toch van een geslaagd event spreken. Zo’n 90 mensen hebben de live sessie bijgewoond. Er was een grote interactie met de deelnemers wat ook door Aviato in dank werd afgenomen. In totaal werd er zo’n 205 keer contact gemaakt tussen bezoekers en standhouders. Er werden 12 face to face meetings geboekt op de jobbeurs.
 
Internationale samenwerking
Aerojobs wordt georganiseerd door het partnerschap binnen het Europees Interreg project “Educavia – Education for Aviation”. Dit Vlaams-Nederlands partnerschap ondersteunt innovatieve en uniforme opleidingen voor de luchtvaarttechnici van de toekomst. Een doelstelling binnen het Educavia-project is het verhogen en ondersteunen van de instroom van studenten en werkzoekende vliegtuigtechnici naar jobs in de MRO-sector. Aerojobs wordt dan ook enkel opengesteld voor studenten uit de opleidingen Vliegtuigtechnieken en werkzoekenden met de  opleidingen. Alle drie de Vlaams secundaire scholen Petrus & Paulus Campus West (Oostende), ZAVO (Zaventem) en het Stedelijk Lyceum (Antwerpen) doen mee aan de beurs met hun studenten Vliegtuigtechniek. Vanuit het hoger onderwijs mogen we rekenen op heel wat studenten vanuit Hogeschool VIVES. Ook het volwassenonderwijs van de VDAB was aanwezig met hun studenten uit de opleiding Aspirant Vliegtuigonderhoudstechnicus.

 

Meer lezen

Vliegtuigtechniek in the spotlights!

Promo voor de opleiding Vliegtuigtechniek

Tijdens de paasvakantie 2020 gingen we van start met een heuse onlinecampagne om de bekendheid van luchtvaartopleidingen bij het brede publiek te vergroten. Bijzondere aandacht ging hierbij uit naar de promotie van de richting Vliegtuigtechniek in het secundair onderwijs en het MBO.
 
Tijdens deze campagne zetten we in op de social media- kanalen Facebook, Instagram en Snapchat om onze boodschap te verspreiden. Via leuke en aantrekkelijke beelden hebben we jongeren tussen 12 en 15 jaar proberen warm te maken voor de opleiding Vliegtuigtechniek. Om onze campagne visuele kracht bij te zetten richting het brede publiek reed tijdens de zomermaanden aan de kust een tram rond met onderstaand campagnebeeld. 

Een campagne met effect

Tijdens de campagne werd zowel in Vlaanderen als Nederland online promotie gevoerd. Onze advertenties werden op social media in totaal 811.261 keer weergegeven. Voor Nederland zijn dat 232.726 weergaves en voor Vlaanderen 578.535. De advertenties op Facebook en Instagram hadden een bereik van 108.716 mensen. Om ons doelpubliek de nodige informatie te geven kon er ook doorgeklikt worden naar de website www.readyfortakeoff.be. Dit werd tijdens de campagne in totaal ruim 8000 keer gedaan.

Het eerste deel van deze campagne is hiermee ten einde gekomen. Uiteraard staan er nog meer acties op de planning. Zo zal in het najaar op Brussels Airport/  Zaventem een gelijkaardig campagnebeeld verschijnen in het straatbeeld, door het bestickeren van de Lijn-bussen, naar analogie met de kusttram. Ook in Nederland wordt een mooi actieplan uitgewerkt dat moet helpen om de instroom in de opleidingen verder te verhogen.

Meer lezen

Destination: Green Aviation

Samen naar een klimaatneutrale luchtvaart tegen 2050! Dit is de insteek van het Green Aviation event.

De toenemende bezorgdheid omtrent de milieuproblematiek doet steeds meer vragen rijzen rond de toekomst van de luchtvaartsector. Om een antwoord te bieden op deze vragen en om de discussie aan te gaan over innovaties om de milieu-impact van de luchtvaartsector te reduceren, organiseert Educavia een gratis evenement voor het brede publiek.

Zowel studenten luchtvaart, luchtvaartbedrijven als geïnteresseerden van elke leeftijd zijn welkom om samen kritisch na te denken over de toekomst van de luchtvaartsector en de feiten van de mythes te onderscheiden.

De bezoekers worden ondergedompeld in de nieuwste innovatieve luchtvaarttechnologieën. Tijdens de static showcase worden de nieuwste elektrische toestellen getoond. Bovendien kunnen de bezoekers deelnemen aan geanimeerde debatten en workshops met boeiende sprekers. Het event wordt afgesloten met een netwerking drink voor de deelnemende bedrijven.

Destination: Green Aviation zou oorspronkelijk plaatsvinden op woensdag 13 mei. Omwille van het coronavirus wordt het event voorlopig uitgesteld naar een later datum.

We willen alle deelnemende bedrijven die hun engagement getoond hebben om hun schouders onder dit event te zetten alvast van harte bedanken voor hun interesse en inzet.

Van zodra een nieuwe datum bekend is voor het Green Aviation event, zullen de inschrijvingen voor de bezoekers worden opengesteld.

We hopen alvast op een succesvol event!

 

Meer lezen

Educavia Goes International: MRO Europe London

MRO Europe: studenten, innovatie en netwerken

 

Op 17 oktober 2019 bezochten vier Vlaamse en vier Nederlandse studenten uit de opleiding vliegtuigtechniek de beurs MRO Europe in Londen.  

Via een korte schrijfopdracht, waarin de studenten een jury moesten overtuigen waarom precies zij op MRO Europe aanwezig moesten zijn, konden de studenten geselecteerd worden om mee te gaan naar Londen. In het kader van het Educavia project, een project dat gefinancierd wordt door het EU-programma INTERREG, stelde het NAG een programma op voor de groep scholieren. Een van de doelstellingen van Educavia is immers om de industrie, de studenten en de onderwijsinstellingen dichter bij elkaar te brengen.

 

Over het evenement

We startten de dag met een Aerospace Tour vanuit het Holland Pavilioen. De studenten bezochten een aantal grote spelers in de luchtvaartwereld zoals Boeing, Fokker techniek, Qualitair, specto, enz… en kregen telkens een korte bedrijfspresentatie. Er werd gesproken over stages en mogelijke jobs in de toekomst en de studenten kregen de kans om alle mogelijke vragen te stellen. Bij Qualitair gaf Operations Manager Helene de Wolf de studenten heel wat tips & tricks mee over solliciteren in de luchtvaartsector. Ook de CV’s van de studenten werden geanalyseerd en verbeterd en zo werden deze volledig ‘futureproof’ gemaakt.


Na de lunchpauze was het tijd om de beurs op eigen houtje te verkennen. De studenten kwamen goed voorbereid en wisten meteen welke bedrijven ze een bezoekje wilden brengen. Contacten werden gelegd, informatie werd uitgewisseld, goodies werden verzameld en zowel de studenten als de bedrijven waren zeer tevreden. We kunnen dus zeker terugblikken op een geslaagde dag!

De hele dag op MRO Europe werd gevolgd door onze videograaf Dennis en zo werden o.a. de bezoeken aan de verschillende bedrijven gefilmd en werden er interviews afgenomen met de studenten en verschillende mensen uit de luchtvaartsector. Deze video's zullen binnenkort te zien zijn via de kanalen van Educavia en het NAG.

 

Getuigenis van de leerling:

"Luchtvaart is iets globaal, en dankzij Educavia kregen wij de kans om van dit wereldwijde web te proeven. We ondervonden dat elke factor in de luchtvaart belangrijk is en dat techniek nog zoveel mooier is dan het klinkt. MRO Londen was een openbaring! Er is zo veel luchtvaart aanwezig in de moderne wereld en wij kregen de kans om een aantal bedrijven uit de sector wat beter te leren kennen. Zonder Educavia en het NAG was ik wellicht met iets anders bezig dan nu mijn nieuwe contacten aan te schrijven in mijn beste Engels. Misschien voor een stageplaats, misschien zelfs voor een job maar wat zeker is; er is een mooie toekomst in de luchtvaart en ik ben blij dat ik daar deel van mag uitmaken!”

Bekijk hier de serie over het bezoek aan MRO Europe!

De mooiste sector om... een beurs te bezoeken!
https://www.youtube.com/watch?v=5x0sQ0aRllQ&t=

De mooiste sector om... in te werken!
https://www.youtube.com/watch?v=513sycXErBo

De mooiste sector om... te innoveren!
https://www.youtube.com/watch?v=VDPFpkKI55M

De mooiste sector om... in te leren​​​​​​​!
https://www.youtube.com/watch?v=pTAiW3IWMJY

Meer lezen

Stagebeurs Educavia

Op donderdag 24 oktober bouwde Educavia opnieuw de brug tussen het onderwijs en de MRO-sector (Maintenance Repair & Overhaul), deze keer aan de hand van een stagebeurs die georganiseerd werd bij projectpartner en secundaire school ZAVO. Het concept van deze beurs? “Ga op speeddate met jouw favoriete MRO-bedrijf en beleef volgend jaar de stage uit je dromen!”. De aanwezige studenten kregen de kans om op speeddate te gaan met enkele van de aanwezige bedrijven en tussen de gesprekken door kregen zij de mogelijkheid om de stagebeurs te bezoeken.

Educavia wil studenten vliegtuigtechniek begeleiden in hun zoektocht naar een stageplaats die aansluit bij hun interesses en passie. Zowel de studenten als de bedrijven ervaren de positieve gevolgen wanneer een student gemotiveerd is tijdens zijn/haar stageperiode. De student kan er mooie carrièrekansen creëren en het bedrijf kan er een gemotiveerde werkkracht bij winnen na afloop van de stageperiode. De juiste student bij het juiste bedrijf plaatsen voor de start van een stageperiode is dus van groot belang. Met deze gedachtegang in het achterhoofd steekt Educavia graag een handje toe bij het vinden van de juiste match.


Eerste succeseditie
Het Vlaams-Nederlandse project Educavia organiseerde al enkele jobbeurzen, specifiek gericht op de luchtvaart technische sector. Naast deze beurzen werden ook verschillende netwerkevents en klankbordmeetings georganiseerd voor deze doelgroep. Op deze eerste editie van de stagebeurs waren een 70-tal studenten aanwezig. Alle drie de Vlaams secundaire scholen Petrus & Paulus Campus West (Oostende), ZAVO (Zaventem) en het Stedelijk Lyceum (Antwerpen) namen deel aan de beurs met hun studenten vliegtuigtechniek. Vanuit het hoger onderwijs mochten we rekenen op een behoorlijk aantal studenten van de Hogeschool VIVES. Alle aanwezige studenten kregen de kans op gesprek te gaan bij enkele van de 8 aanwezige bedrijven; Brussels Airlines, Defensie, Execujet MRO Services, FLYINGGROUP, Lufthansa Technik, Sabena Aerospace, Tec4Jets en X-Airservices; die ook aanwezig waren met een uitgebreide infostand op de beurs.

Internationale samenwerking
De stagebeurs werd georganiseerd door het partnerschap binnen het Europees Interreg project “Educavia – Education for Aviation”. Dit Vlaams-Nederlands partnerschap ondersteunt innovatieve en uniforme opleidingen voor de luchtvaarttechnici van de toekomst.
Een doelstelling binnen het Educavia-project is het verhogen van de instroom in het onderwijs en het ondersteunen van vliegtuigtechnici bij het zoeken naar jobs in de MRO-sector. De beurs werd dan ook enkel opengesteld voor studenten uit de opleiding Vliegtuigtechnieken.

Praktisch - contactgegevens
Adres VLOC: Nieuwpoortsesteenweg 945C, 8400 Oostende

Websites: www.vloc.eu & www.educavia.eu
Contactpersonen:

Communicatie: Lieselot Watty - +32 471 08 88 13 - lieselot.watty@vloc.eu

Promotie & events: Rani Van Landeghem - +32 495 88 15 59 - rani.vanlandeghem@vloc.eu

 

Volledig Fotoverslag: https://www.facebook.com/pg/EducaviaInterreg/photos/?tab=album&album_id=785934798506829

Educavia komen tot stand dankzij de financiële steun van volgende overheden: het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO), Provincie Noord-Brabant (NL), het Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat (NL), Provincie Vlaams-Brabant en Provincie West-Vlaanderen. 

Meer lezen

Vlog Educavia & KLM

Luchtvaartsector: “Samen aan de slag om techniek weer populair te maken”


Oostende, 26 augustus 2019 –Sinds de start van het STEM-Actieplan in 2012 zijn in Vlaanderen reeds heel wat inspanningen gebeurt om instroom in STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics) opleidingen te verhogen. Deze inspanningen hebben reeds enkele mooie resultaten geboekt. Zo is te zien in de STEM Monitor1 van 2019. Toch zijn er nog steeds tekorten, ook in de luchtvaart technische sector. Om de groei in de sector en het uitstromende personeel (dat veelal met pensioen gaat) op te kunnen vangen, zijn er in Europa in de komende twintig jaar zo’n 111.000 nieuwe technici nodig. In Nederland en Vlaanderen gaat het over enkele duizenden. Er is behoefte aan een instroom van jong en fris talent.

Om te zorgen dat er de komende jaren voldoende onderhoudstechnici bijkomen, is het Vlaams-Nederlandse Europese Interreg Project “Educavia” opgezet. In dit project ligt de focus op het uitbreiden en promoten van luchtvaart technische opleidingen en innoveren binnen deze opleidingen. Door middel van diverse activiteiten, wordt geprobeerd om jongeren enthousiast te maken voor de opleiding Vliegtuigtechniek. Een opleiding die dynamisch is en na afronding een spectaculaire baan met talloze carrièremogelijkheden biedt, zowel binnen als buiten Nederland.
MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) bedrijven, scholen en brancheorganisaties uit Nederland en België bundelen hun krachten om het project tot een succes te maken.
 
VLOG
Op diverse manieren wordt er aansluiting gezocht met de doelgroep. “We communiceren via de platforms waar onze doelgroep zich op bevindt”, vertelt Nienke Collée, communicatiemanager bij de NAG – de brancheorganisatie voor de luchtvaart- en luchthavenindustrie. “We zijn ons bewust van het komende tekort aan technici in de branche. Vanuit de branche is er een enorme behoefte aan geschoolde mensen en via dit project willen we daar een oplossing voor vinden. Het interesseren en binden van jongeren aan onze sector is het doel.”
 
Daarom is Educavia een samenwerking aangegaan met De Videokrant om samen met vlogger Lise van Wijk en haar vlog “
VOLGENS!” een kijkje in de keuken te krijgen van de onderhoudshangar van KLM Engineering & Maintenance. Door een onderhoudstechnicus wordt uitleg gegeven over het onderhoudsproces. Ook worden de nieuwste technieken die KLM gebruikt in vliegtuigonderhoud toegelicht en wordt er informatie gegeven over de benodigde opleiding. 

Educavia
Educavia kom tot stand dankzij de financiële steun van volgende overheden: het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO), Provincie Noord-Brabant (NL), het Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat (NL), Provincie Vlaams-Brabant en Provincie West-Vlaanderen.
 [1] https://www.ewi-vlaanderen.be/sites/default/files/bestanden/stem-monitor-2019.pdf

 

 

Bekijk hier de volledige VLOG!

Meer lezen

AMT-day 2019

24 mei was Aircraft Maintenance Technician Day! Ter gelegenheid van deze speciale dag bracht het Educavia team boterkoeken naar de vliegtuigtechnici. Afgaand op het warme ontvangst en big smiles op de verschillende locaties, was deze AMT-day een groot succes! We gingen langs bij verschillende MRO bedrijven in Vlaanderen en brachten live verslag uit. 

Ochtendstond heeft goud in de mond.

Om de vliegtuigtechnici te bedanken had het Educavia Team contact opgenomen met de bedrijven in kwestie om hen te voorzien van een lekkere verassing. Vliegtuigtechnici starten voor dag en dauw met hun zeer belangrijke werk en om zich volledig in te leven in de job, vertrok ook het Educavia team voor dag en dauw. 

Na het ophalen van de boterkoeken vertrokken ze vol moed richting Zaventem en Oostende. De eerste stop werd gemaakt bij NHV aan de Luchthaven van Oostende-Brugge. Na in ontvangst nemen van het bedankingskaartje en de boterkoeken werd even de tijd gemaakt voor het maken van een groepsfoto! Ook de studenten in het VLOC Oostende werden bedankt voor hun inspanningen.

Terwijl ze in Oostende smulden van hun verrassingsontbijt was het tweede deel van het educavia team onderweg richting Zaventem. De eerste stop? Sabena Aerospace. Na het verzamelen van alle werklustigen was het tijd voor een bedankingswoordje vanuit Educavia. De werklustige vliegtuigtechnici hebben zich daarna met veel plezier gestort op de lekker boterkoeken en nog eens geposeerd voor een mooie foto! 

Na een stop op beide locatie van Sabena Aerospace waren Tec4Jets en Brussels Airlines aan de beurt! 
De boterkoeken werden afgegeven samen met het bedankingskaartje en een woordje uitleg en werden daarna uitgedeeld aan de technici aanwezig op dat moment. Na de middag werd ons bevestigd dat de boterkoeken goed ontvangen waren.

 

De laatste twee stops in Zaventem waren Lufthansa Technik en Execujet Abelag. Het Educavia team heeft ook bij Lufthansa Technik de boterkoeken kunnen uitdelen en een klein woordje uitleg geven over de bedoeling van onze bedanking. Hier was het team net op tijd voor de wissel van de ploeg. Zowel technici waarvoor het werk er reeds op zat als diegene die nog maar net aan hun werkdag begonnen hebben we kunnen bedanken met boterkoeken.

Wanneer de tour in Zaventem er op zat vertrok het Educavia Team richting Antwerpen voor een allerlaatste stop. 
Flyinggroup die op de luchthaven van Deurne zit was reeds een tijdje aan het uitkijken naar ons bezoek. Ook hier was het Educavia team net op tijd voor de wissel van de ploegen. Na het uitdelen van de lekkere boterkoeken en een klein woordje uitleg was het tijd voor een laatste fotomoment.

 

Graag willen wij alle bedrijven in naam van Educavia nogmaals bedanken voor hun warm ontvangst en het werk die zij leveren aan de sector! Het Educavia team is trots op hoe succesvol deze dag was en kijkt (hopelijk) samen met jullie uit naar een tweede even succesvolle editie volgend jaar! 


Volg ons live

Meer lezen

Een blik op jouw toekomst: de VIVES openlesdag 2019

Op woensdag 8 mei 2019 waren een 30-tal laatstejaars secundair onderwijs ingeschreven voor een bezoek aan VIVES Luchtvaart.  Allen konden de sfeer opsnuiven op onze VLOC luchtvaartcampus in Oostende. Je ontdekte er hoe het voelt om een les mee te volgen in het hoger onderwijs en hoe het dagelijkse leven op campus eruit ziet.

De studenten maakten kennis met de techniek van de luchtvaart, konden eens vliegen met een Virtual Reality zweefsimulator* en stapten de klassen lijnpiloot en luchtvaarttechnologie in. Er werd kennis gemaakt met de studentenvereniging EuroAvia Oostende en er werd een introductie gegeven in ons grensoverschrijdend Educavia project ism VLOC. Tenslotte werd de wereld van de onbemande luchtvaart getoond via de collega's van VIVES DroneLab.

Volgende opendeur van VIVES Luchtvaart is gepland op zaterdag 29 juni.


*De simulator werd in het afgelopen jaar gebouwd door studenten en docenten van de VIVES opleiding Luchtvaart. Studenten Luchtvaart kunnen in een cockpit van een zweefvliegtuig in virtuele realiteit (VR) zweefvliegen. Het laat toe dat de student in 360 graden, de realiteit van het vliegen benadert. Veel studenten en docenten hebben hun eerste stappen in de luchtvaart gezet door zweeflessen te volgen. Het vormt een ideale voorbereiding op een latere carrriere van bvb piloot. In Belgie zijn in dit verband vooral de Luchtkadetten gekend.

VIVES wil hiermee ook deze boeiende luchtsport aanmoedigen. Tegelijk vormt de simulator ook een hefboom om jongeren aan te moedigen om STEM opleidingen te kiezen. De vluchtsimulator werd geïnstalleerd in het VIVES vliegtuigsimulatie lab in het VLOC - Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum.

VIVES heeft in de loods van het VLOC, ook een Schleicher KA-8 zweeftoestel als educatief materiaal.

Infodag VIVES

Meer lezen

Jobbeurs voor luchtvaarttechniek ‘Aerojobs’ brengt meer dan 350 vliegtuigtechnici samen met werkgevers!

Op maandag 25 maart bracht Educavia opnieuw honderden studenten en werkzoekenden met een opleiding Vliegtuigtechniek samen met bijna alle gespecialiseerde MRO-bedrijven (Maintenance Repair & Overhaul) uit Vlaanderen en Brussel op Aerojobs, dé jobbeurs voor vliegtuigtechniek in het VLOC (Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum Oostende). De blikvangers op de tweede editie van Aerojobs waren  de NH90 – opvolger van de SeaKing – van Defensie en een meet & greet met actrice Andrea Croonenbergs van de TV-serie Windkracht 10. Daarnaast konden de aanwezigen terecht bij tal van activiteiten zoals een vragensessie met professionals en sollicitatietraining. Ook Oostends burgemeester Bart Tommelein en schepen voor Economie Charlotte Verkeyn brachten een bezoekje aan deze unieke jobbeurs.

De krapte op de arbeidsmarkt laat zich sterk voelen in de luchtvaart technische sector. Om de groei in de luchtvaart en het uitstromende personeel op te kunnen vangen, zijn er in Europa in de komende twintig jaar zo’n 111.000 nieuwe luchtvaarttechnici nodig. De sector heeft dus nood aan jonge talenten met kennis van de innovatieve technieken. Ook de MRO-bedrijven merken op dat ze de afgelopen maanden hun zoektocht naar gekwalificeerde vliegtuigtechnici intensief hebben verhoogd. Daarom was het VLOC op maandag 25 maart ‘the place to be’ voor iedereen die op zoek is naar een job in de luchtvaart technische sector.

Tweede succeseditie
Het Vlaams-Nederlandse project Educavia organiseerde vorig jaar voor het eerst een jobbeurs specifiek voor de luchtvaarttechniek. “Tijdens de eerste editie van Aerojobs vorig jaar, waren er zo’n 250 bezoekers. Deze editie mochten we 350 bezoekers tellen, waaronder een 50-tal werkzoekenden via onze projectpartner Aviato”, zegt Geert Keirens, afgevaardigd bestuurder van het VLOC. Ook 22 bedrijven waren aanwezig met een stand op Aerojobs. Allen met vacatures en/of stageplaatsen specifiek voor gekwalificeerd personeel. Onder andere Sabena Aerospace, Brussels Airlines, Lufthansa Techniks, Tec4Jets maar ook Defensie en Politie zijn actief op zoek naar luchtvaarttechnici. Naast deze standhouders zijn ook verschillende andere luchtvaart gerelateerde bedrijven en vliegclubs aanwezig.Interactieve beurs
Om de beurs interactief en leerrijk te maken voor de studenten en werkzoekenden, organiseert het Educavia partnerschap tijdens Aerojobs ook een sollicitatietraining, een infosessie van Aviato en in de namiddag Q&A sessies met luchtvaartprofessionals. Daarnaast was ook de NH90 helikopter van Defensie te bewonderen en lanceerde het gespecialiseerde magazine Rate One haar nieuwste editie met Andrea Croonenberghs. In de namiddag brachten burgemeester Bart Tommelein en Schepen voor Economie Charlotte Verkeyn ook een bezoek aan Aerojobs.


Internationale samenwerking
Aerojobs wordt georganiseerd door het partnerschap binnen het Europees Interreg project “Educavia – Education for Aviation”. Dit Vlaams-Nederlands partnerschap ondersteunt innovatieve en uniforme opleidingen voor de luchtvaarttechnici van de toekomst.
Een doelstelling binnen het Educavia-project is het verhogen en ondersteunen van de instroom van studenten en werkzoekende vliegtuigtechnici naar jobs in de MRO-sector. Aerojobs wordt dan ook enkel opengesteld voor studenten uit de opleidingen Vliegtuigtechnieken en werkzoekenden met de correcte opleidingen. Alle drie de Vlaams secundaire scholen Petrus & Paulus Campus West (Oostende), ZAVO (Zaventem) en het Stedelijk Lyceum (Antwerpen) doen mee aan de beurs met hun studenten Vliegtuigtechniek. Vanuit het hoger onderwijs mogen we rekenen op heel wat studenten vanuit Hogeschool VIVES, KU Leuven en VUB. Ook het volwassenonderwijs van de VDAB was aanwezig met hun studenten uit de opleiding Aspirant Vliegtuigonderhoudstechnicus.

Eerste succes in Nederland
Vrijdag 18 maart werd ook een eerste Nederlandse versie van Aerojobs georganiseerd. “Het was meteen een schot in de roos”, zegt Geert Keirens. “Er waren 16 standhouders, waaronder 2 Vlaamse bedrijven en meer dan 150 studenten en werkzoekenden. De eerste Nederlandse editie was dan ook zeer geslaagd.”
 


Praktisch
VLOC: Nieuwpoortsesteenweg 945C, 8400 Oostende
www.vloc.eu
www.educavia.eu
Contact: Angélique Heynen – Coördinator – angelique.heynen@vloc.eu - +32 470 70 62 55

Foto credits: Kim Vanbesien Fotografie - https://www.kimvanbesien.eu/​ 

Volledig Fotoverslag: https://www.facebook.com/pg/EducaviaInterreg/photos/?tab=album&album_id=648808765552767

After Movie Aerojobs Vlaanderen: https://www.youtube.com/watch?v=-TfNp7UypB4&t=23s


Educavia & Aerojobs komen tot stand dankzij de financiële steun van volgende overheden: het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO), Provincie Noord-Brabant (NL), het Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat (NL), Provincie Vlaams-Brabant en Provincie West-Vlaanderen. 

Meer lezen

AeroJobs: De jobbeurs voor luchtvaarttechniek

Jobbeurs voor luchtvaarttechniek ‘Aerojobs’ verwacht opnieuw honderden studenten en werkzoekenden voor tweede editie in Oostende

Op maandag 25 maart brengt Educavia opnieuw honderden studenten en werkzoekenden met een opleiding Vliegtuigtechniek samen met gespecialiseerde MRO-bedrijven (Maintenance Repair & Overhaul) op Aerojobs, dé jobbeurs voor vliegtuigtechniek in het VLOC (Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum Oostende). Een blikvanger op de tweede editie van Aerojobs is de NH90 helikopter – de opvolger van de SeaKing – van Defensie. Daarnaast kunnen de aanwezigen terecht bij tal van activiteiten zoals een vragensessie met professionals en sollicitatietraining. Ook Oostends burgemeester Tommelein en schepen Verkeyn brengen een bezoek aan de beurs.


(foto: Eerste editie Aerojobs Vlaanderen vorig jaar 26 Maart 2018)

De krapte op de arbeidsmarkt laat zich sterk voelen in de luchtvaarttechnische sector. Om de groei in de luchtvaart en het uitstromende personeel op te kunnen vangen, zijn er in Europa in de komende twintig jaar zo’n 111.000 nieuwe technici nodig. De sector heeft dus nood aan jonge en frisse talenten met nieuwe ideeën. Ook de MRO-bedrijven merken op dat ze de afgelopen maanden hun zoektocht naar gekwalificeerde vliegtuigtechnici intensief hebben verhoogd. Daarom is het VLOC op maandag 25 maart ‘the place to be’ voor iedereen die op zoek is naar een job in de luchtvaarttechnische sector.

Tweede succeseditie

Het Vlaams-Nederlandse project Educavia organiseerde vorig jaar voor het eerst een jobbeurs specifiek voor de luchtvaarttechniek. “Tijdens de eerste editie van Aerojobs vorig jaar, waren er zo’n 250 bezoekers. Met nu al 200 voorinschrijvingen waaronder een 50-tal werkzoekenden via onze projectpartner Aviato, zullen we dit jaar op een nog hoger bezoekersaantal landen”, zegt Geert Keirens, afgevaardigd bestuurder van Educavia. Ook een twintigtal bedrijven zal aanwezig zijn met een stand op Aerojobs. Allen met vacatures en/of stageplaatsen specifiek voor gekwalificeerd personeel. Onder andere Sabena Aerospace, Brussels Airlines, Lufthansa Techniks, Tec4Jets maar ook Defensie en Politie zullen aanwezig zijn. Naast deze standhouders zijn ook verschillende andere luchtvaartgerelateerde bedrijven en vliegclubs aanwezig.


(foto: eerste editie Aerjobs NL 12/03/2019)

Extra activiteiten

Om de beurs interactief en leerrijk te maken voor de studenten en werkzoekenden, organiseert het Educavia partnerschap tijdens Aerojobs ook een sollicitatietraining, een infosessie van Aviato en in de namiddag Q&A sessies met luchtvaartprofessionals. Daarnaast zal ook de NH90 helikopter van Defensie te bewonderen zijn en lanceert het gespecialiseerde magazine Rate One haar nieuwste editie met Andrea Croonenberghs. In de namiddag brengen schepen Verkeyn en burgemeester Tommelein ook een bezoek aan Aerojobs.

Internationale samenwerking

Aerojobs wordt georganiseerd door het partnerschap binnen het Europees Interreg project “Educavia – Education for Aviation”. Dit Vlaams-Nederlands partnerschap ondersteunt innovatieve en uniforme opleidingen voor de luchtvaarttechnici van de toekomst.

Een doelstelling binnen het Educavia-project is het verhogen en ondersteunen van studenten en werkzoekende vliegtuigtechnici naar jobs in de MRO-sector. Aerojobs wordt dan ook enkel opengesteld voor studenten uit de opleidingen Vliegtuigtechnieken en werkzoekenden met de correcte opleidingen. Alle drie de Vlaams secundaire scholen Petrus & Paulus Campus West (Oostende), ZAVO (Zaventem), het Stedelijk Lyceum (Antwerpen) zullen aanwezig zijn met hun studenten Vliegtuigtechniek. Vanuit het hoger onderwijs mogen we rekenen op studenten vanuit Hogeschool VIVES, KU Leuven en VUB.

Eerste succes in Nederland

Vorige week vrijdag werd ook een eerste Nederlandse versie van Aerojobs georganiseerd. “Het was meteen een schot in de roos”, zegt Geert Keirens. “Er waren 16 standhouders, waaronder 3 Vlaamse bedrijven en meer dan 150 studenten en werkzoekenden. De eerste Nederlandse editie was dan ook zeer geslaagd.”

U bent als journalist van harte welkom op Aerojobs. Gelieve wel op voorhand uw aanwezigheid door te gevan aan Angélique Heynen, projectcoördinator Communicatie op 0470 70 62 55 of angelique.heynen@educavia.eu

Volledig fotoverslag: https://www.facebook.com/422006514899661/photos/?tab=album&album_id=644264572673853

Aftermovie: https://www.youtube.com/watch?v=5xDyFUk7yqE&t=108s

Praktisch

VLOC: Nieuwpoortsesteenweg 945C, 8400 Oostende

Schepen Verkeyn brengt een bezoek aan Aerojobs rond 13.30 uur. Burgemeester Tommelein komt tegen het einde van de beurs (15.30 – 16.00 uur).


Educavia & Aerojobs komen tot stand dankzij de financiële steun van volgende overheden: het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO), Provincie Noord-Brabant (NL), het Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat (NL), Provincie Vlaams-Brabant en Provincie West-Vlaanderen.

Meer lezen

2018: Het lanceringsjaar van Educavia - education for aviation

Onze ‘take-off’ in een notendop.

Tijdens ons eerste werkjaar hebben we bij Educavia een solide basis gelegd: diverse communicatiekanalen, eigen events of aansluiten op bestaande initiatieven. In 2019 steken we nog een tand(wielt)je bij: Met acht concrete en ambitieuze projecten willen we de onderwijswereld en de MRO-sector nog dichter bij elkaar brengen. Wij zijn duidelijk klaar voor een jaar vol nieuwe projecten en uitdagingen. Jullie ook?

Het jaar 2019 is nu al even van start en zoals traditie het voorschrijft, hebben we allemaal onze goede voornemens. Met het team van Educavia – het Europees Interreg(1) project Vlaanderen-Nederland dat de luchtvaart technische sector en opleidingen ondersteunt en promoot – hebben we een eerste goede voornemen al behaald. Op 24 januari organiseerden we ons eerste en geslaagde New Years Event. We blikten terug op ons startjaar en keken vooruit naar de planning voor 2019.

Fier op onze realisaties in 2018

In 2018, het eerste jaar van het Educavia project, hebben we diverse communicatiekanalen opgezet om de juiste boodschap te communiceren naar het juiste publiek. We hebben onze zichtbaarheid verder vergroot, door deelnames aan evenementen als Voka Openbedrijvendag en MRO-Europe. Maar we surften niet alleen mee op bestaande initiatieven. Onder de vlag van Educavia hebben we ook onze eerste eigen events georganiseerd, zoals AeroJobs: dé jobbeurs voor vliegtuigtechnici. Daarmee brachten we werkzoekenden en een select publiek van studenten Vliegtuigtechniek in contact met bedrijven uit de MRO-sector (Maintenance, Repair & Overhaul). Deze eerste editie was meteen een groot succes met maar liefst 16 bedrijven en 250 bezoekers.Naast AeroJobs gaven we op 25 september 2018 de aftrap voor een eerste klankbordmeeting met de MRO-sector. In het kantoor van het FLAG verwelkomden we een aantal vertegenwoordigers van bedrijven uit de luchtvaartsector en het onderwijs. Het doel van deze klankbordmeeting was enerzijds de doelstellingen van het Educavia-project toelichten en anderzijds een gedachtewisseling tussen het onderwijs en de industrie op gang krijgen. Er was een mooie opkomst voor deze eerste samenkomst en een algeheel positief gevoel om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Wordt vervolgd!

Eén van de doelen van het project Educavia is een Part 66 examencentrum(2) in Vlaanderen creëren. Hiervoor zijn ook al de eerste fundamenten gelegd aan de hand van een testcase. De resultaten laten zien dat de onderwijsmethodieken voor Vliegtuigtechniek in Vlaanderen goed kunnen aansluiten op de al bestaande Modulaire Part 66 examinering. Ook het onderwerp innovatie stond centraal in het eerste jaar van Educavia. Een voorbeeld hiervan is het aankopen van innovatief didactisch materiaal, zoals 3D-printers en een lasercutter. Daarnaast is er, aan de hand van een arbeidsmarktonderzoek, gekeken welke opleidingsbehoeften er zijn bij de MRO-bedrijven.

In 2018 namen we dus een goede start, de wielen zijn van de grond. Maar er is meer nodig om op koers te blijven, met het kompas gericht op ‘ambitie’. Daarom stelden we met het Educavia team een aantal prioriteiten op voor het jaar 2019. Dit hebben we uitgewerkt in acht projecten die we aan het einde van 2019 gerealiseerd willen hebben. Bereid je maar voor op de lancering van het leerplatform, een jaarlijks arbeidsmarktonderzoek en de installatie van verschillende demo labo’s om studenten dichter te brengen bij de innovatieve technologieën. Daarnaast willen we vanuit Educavia het onderwijs dichter bij de MRO-sector brengen, bedrijfsinterne trainingen clusteren, een roadmap uitstippelen voor Part 1473 en een tweejarige try-out voor modulaire opleidingen, met start in september van dit jaar.

Als kers op de taart willen we in september 2019 de MRO-sector uitnodigen voor een heus Educavia Event. Halverwege ons driejarig Educavia-project, is dit het uitgelezen moment om vooruit te blikken op een succesvol tweede deel van het Educavia project. Bovendien is het de perfecte gelegenheid om de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen te bevorderen.

Onze koers is duidelijk, komen jullie mee aan boord?

Het Educavia Team.

                                                            


1: Educavia is één van de projecten die gefinancierd worden binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. Hiervoor werd door een partnerschap van Vlaanderen en Nederland en de 5 Vlaamse en de 3 zuidelijke Nederlandse provincies een programma ontwikkeld om te investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei.

Meer info: www.grensregio.eu

 

2 & 3: De veiligheid van de Europese luchtvaart is geregeld in de Europese Luchtvaartwetgeving. Deze wordt uitgegeven, beheerd en gecontroleerd door de European Aviation Safety Agency (EASA), onderdeel van de Europese Commissie. De eisen waaraan een opleidingsinstituut moet voldoen is beschreven in Part-147, de inhoud van de opleiding staan beschreven in de Part-66.

Meer lezen

Meer lezen

ZAVO: Bezoek luchthaven Deurne

Bezoek aan de luchthaven van Deurne door de zesdejaarsleerlingen van Zavo.

Bij wijze van inspiratiedag aan het begin van hun nieuwe schooljaar, brachten de leerlingen van het zesde jaar Vliegtuigtechnieken op 18 september een bezoek aan de luchthaven van Deurne. Onder begeleiding van hun klastitularis, de heer Soetewey, en de leerkracht elektriciteit, de heer Sterckx, werd een stevig dagprogramma doorlopen en uiteindelijk ook gevlogen.

De dag werd ingezet met een gegidst bezoek aan het Museum Stampe-Vertongen. De leerlingen kregen toelichting bij de diverse replica’s van oude vliegtuigen en hun luchtvaartpioniers, alsook luchtvaarttechnische uitleg over de V1 en V2, gebruikt in de tweede wereldoorlog. Ze werden meegenomen in de verhalen over waaghalzen als Jan Olieslagers, aanvankelijk een bekende motorrijder, en andere pioniers die mee een stuk rijke luchtvaartgeschiedenis hebben vormgegeven. Daarna namen ze een kijkje achter de schermen van de luchthaven, inclusief een bezoek aan de brandweerpost van Antwerp Airport.

Het bezoek aan Raymond’s Aircraft Restoration was een kennismaking met de restauratie van historische vliegtuigen. Als kers op de taart kregen ze op het einde van de dag een luchtdoop boven Antwerpen aangeboden door Jeugd & Luchtvaart .

Het was een geslaagde dag met nieuwe ervaringen en kennis en massa’s enthousiasme.

Educavia partner ZAVO

Meer lezen

Eerste MRO Klankbordmeeting Vlaanderen

Op 25 september gaven we de aftrap voor een eerste klankbordmeeting met de MRO-sector (Maintenance, repair and operating supply). In de kantoren van het FLAG verwelkomden we talloze vertegenwoordigers van bedrijven uit de luchtvaartsector. Met het event wilden we enerzijds de doelstellingen van het Educavia-project toelichten en anderzijds een gedachtenwisseling tussen het onderwijs en de industrie op gang te krijgen. De opkomst voor deze eerste samenkomst was groot en er was een algeheel positief gevoel om met elkaar in dialoog te treden.

Na een uitgebreide uiteenzetting van het project door Geert Keirens en Jan Deklerck werden de aanwezigen in drie groepen verdeeld. Simon De Maeseneer van Brussels Airport House, Erik Therry van Vloc en Jan Deklerck en Joke Van Vooren van Vives Hogeschool kregen als moderators een groep toebedeeld. We gingen dieper in op de thema’s onderwijs, arbeidsmarkt en innovatie en luisterden naar de problemen, bezorgdheden en wat er leeft bij de bedrijven in de groeiende luchtvaartsector. Vervolgens peilden we hoe Educavia hier aan tegemoet kan komen.

De dag eindigde zoals ze begonnen was, met een netwerkmoment om ook informele contacten tussen de partners, bedrijven en onderwijsinstellingen te stimuleren. We kregen de vraag van diverse bedrijven om dergelijke overlegmomenten vaker te organiseren. Het staat dus zeker op de agenda voor een volgende Educavia-vergadering.

Hou me op de hoogte van alle events!

Meer lezen

Unieke vliegtuigmotor bij projectpartner VLOC!

Oostendse leerlingen vliegtuigonderhoud oefenen op grootste motor ooit in België

De studenten vliegtuigtechniek aan het Vlaams Luchtvaartopleidingscenter (VLOC) in Oostende krijgen de unieke gelegenheid om op een Rolls Royce motor van een Airbus 340-600 te oefenen. Het gevaarte van 5.000 kilo is met een lengte van 4 meter en een diameter van 2,7 meter de grootste motor ooit die voor leerdoeleinden werd gebruikt. Met dank aan vliegtuigontmantelaar Aerocircular, die de motor enkele weken ter beschikking stelt alvorens ze finaal uit elkaar gehaald en gerecycleerd wordt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De Rolls Royce Trent 500 is afkomstig van een Airbus 340-600, één van de grotere passagiersvliegtuigen. Het is dan ook de grootste motor ooit die in ons land voor leerdoeleinden gebruikt wordt. Vliegtuigontmantelaar Aerocircular liet de motor in samenwerking met de vorige eigenaar Lufthansa Technik toekomen uit Spanje om hem in Oostende volledig uit elkaar te halen en de onderdelen te recycleren. Maar eerst krijgen de studenten van het Vlaams Luchtvaartopleidingscenter (VLOC) de unieke gelegenheid om op deze motor te oefenen.

 

 

Unieke samenwerking

Meestal wordt er voor praktijkoefeningen beroep gedaan op oudere modellen. Maar dankzij de goede samenwerking tussen het VLOC en Aerocircular, kwam het idee om een motor te gebruiken van een toestel dat nog steeds veel gebruikt wordt in de luchtvaart. Als dit project gunstig verloopt, volgen er wellicht nog andere motoren. Koen Staut, CEO van Aerocircular, toont zich verheugd met dit grootse proefproject. “Ons bedrijf hecht veel belang aan haar rol in de samenleving. Daarom voorzien we hoogwaardige recyclage en upcycling van vliegtuigmotoren, wat in andere landen veel minder gebeurt. Waardevolle metalen worden afgezonderd en vinden via gespecialiseerde partners zoals bijvoorbeeld Umicore hun weg terug naar hoogwaardige toepassingen, waaronder opnieuw in de luchtvaart. Dat we vanuit het bedrijfsleven deze unieke samenwerking met het onderwijs, meer bepaald luchtvaartopleidingen, kunnen opzetten, past ook helemaal in die filosofie. Het is een meerwaarde voor de studenten, en voor ons een bevestiging van onze komst naar Oostende, de juiste plaats om onze activiteiten te ontplooien.”

 

 

 

 

 

Waarheidsgetrouw

Ook voor het VLOC is dit een heuglijke samenwerking. “Het is geweldig dat we de grootste motor ooit in een opleidingstraject aan onze studenten kunnen aanbieden”, zegt directeur Geert Keirens. “We zetten actief in op samenwerkingsverbanden met de luchtvaartindustrie om onze studenten een zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld te geven van hoe het er op de werkvloer aan toegaat en hen optimaal klaar te stomen voor een boeiende job in deze sector. Deze motor is een geweldige aanvulling op de theorie en de modellen die we nu reeds ter beschikking hebben.”

 

 

 

 

Past in strategie

Ook de luchthaven ziet samenwerkingen als deze graag tot stand komen. ’De samenwerking tussen Aerocircular en het VLOC, alsook de circulaire industrie past perfect in de luchthavenstrategie rond verdere diversificatie en duurzaam ondernemen. Bovendien juichen wij elk initiatief op vlak van jobcreatie op en rondom de luchthaven toe”, aldus Marcel Buelens, CEO van de luchthaven.

 

 

 

 

Blij met een nieuw Oostends bedrijf

Voor de stad Oostende is deze stap goed nieuws. Johan Vande Lanotte: “De eerste contacten tussen Oostende en Aerocircular dateren van mei 2014, in volle kiescampagne. Nu kunnen we effectief stellen dat Aerocircular een Oostends bedrijf geworden is. Weer in een kiescampagne. In de vier tussenliggende jaren is hard gewerkt om het dossier stap voor stap te verbeteren. Ik ben dan ook enorm blij dat we nu de effectieve start voor het dit toekomstgericht bedrijf kunnen geven.”


Wenst u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij (Aerocircular) Fio Van Steenlandt: fio.vansteenlandt@aerocircular.green - GSM +32 475 66 50 54 en
(VLOC) Geert Keirens: geert.keirens@vloc.eu - GSM +32477473102


 

Nieuwsitem Focus-WTV

Meer lezen

Commissaris van de Koning op bezoek bij AM&TS

Op woensdag 6 juni werd de opleiding Vliegtuigtechniek van Educavia partner Aircraft Maintenance & Training School bezocht door de heer Wim van der Donk, Commissaris van de Koning in de Provincie Noord-Brabant en de Burgemeester van Woensdrecht, de heer Steven Adriaansen. Tijdens het bezoek werd stilgestaan bij de relatie tussen economie en onderwijs, waarbij diverse bedrijven, projecten en natuurlijk studenten aan het woord kwamen.

Meer lezen

250 bezoekers op Aerojobs, de eerste jobbeurs voor vliegtuigtechniek

Maandag 26 maart, vond in het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum (VLOC) in Oostende de allereerste editie plaats van Aerojobs. Deze unieke jobbeurs brengt werkzoekenden en een select publiek van studenten Vliegtuigtechniek in contact met bedrijven uit de MRO-sector (Maintenace, Repair & Overhaul). Een specifieke jobbeurs was nodig want de sector verwacht een verdubbeling van de 2.000 jobs in de komende 20 jaar”, zegt Geert Keirens, projectmanager van het Vlaams-Nederlandse luchtvaarteducatie partnership Educavia. “

Sinds 1 januari van dit jaar werken Vlaanderen en Nederland samen aan innovatieve en uniforme opleidingen voor luchtvaarttechnici binnen het Europees Interreg project ‘Educavia – Education for Aviation’. Een van de eerste acties binnen het partnership is Aerojobs, een jobbeurs voor luchtvaarttechnici. “We zien dat er nood is aan betere contacten tussen de bedrijven en werkzoekenden en studenten, want de komende jaren verwachten we een verdubbeling van het jobaanbod, terwijl bedrijven uit de sector nu reeds moeilijk de juiste mensen kunnen vinden”, zegt Geert Keirens, Projectmanager van Educavia en Afgevaardigd Bestuurder van het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum (VLOC).

Slechts 6 opleidingen in Vlaanderen

Naast een betere afstemming tussen de bedrijven, werkzoekenden en studenten, wil Educavia ook meer aandacht voor de sector in het onderwijs verkrijgen. “Vandaag zijn er slechts zes opleidingstrajecten voor Vliegtuigtechniek in Vlaanderen”, zegt Jos Stroobants, voorzitter van het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum (VLOC). “In het secundair onderwijs zijn dit Petrus & Paulus Campus West (Oostende), ZAVO (Zaventem) en het Stedelijk Lyceum (Antwerpen). In het hoger onderwijs Hogeschool VIVES (bachelor luchtvaarttechnologie), Vrije Universiteit Brussel en KU Leuven (beiden Master Luchtvaart). Nochtans zijn er in ons land heel wat bedrijven die ook internationaal meespelen, die nood hebben aan dergelijk specifiek geschoolde krachten. Daarom zijn we blij dat naast de werkzoekenden ook de 160 studenten uit de verschillende opleidingen vandaag aanwezig waren”, aldus Jos Stroobants.

2.000 bijkomende jobs

In de komende 20 jaar wordt er een verdubbeling verwacht van de 2.000 jobs die nu reeds bestaan in de sector. “De MRO-bedrijven merkten dat ze de afgelopen maanden hun zoektocht naar gekwalificeerde vliegtuigtechnici intensief hebben verhoogd. We zijn dan ook blij dat er 16 bedrijven aanwezig waren op Aerojobs, waaronder Sabena Aerospace, Brussels Airlines, Lufthansa Techniks, Tec4Jets, maar ook de Politie en Defensie. In totaal 30 vacatures en heel wat mogelijkheden voor stageplaatsen specifiek voor gekwalificeerd personeel”, zegt Geert Keirens.

Om de beurs interactief en leerrijk te maken voor de studenten en werkzoekenden, werden er ook sollicitatietrainingen, een infosessie van Brussels Airport House Q&A sessies met luchtvaartprofessionals georganiseerd.

Meer lezen

Educavia: uitbouw kennisregio vliegtuigtechnieken

De luchtvaartsector is booming business! De komende 20 jaar wordt een verdubbeling van luchtvaartactiviteiten, verwacht met als gevolg een groot tekort aan luchtvaarttechnici. Er is een snelle technische evolutie binnen de luchtvaartsector, waarbij innovatieve technologieën worden ingezet.

Het onevenwicht tussen het aantal gecertificeerde luchtvaarttechnici, het aanbod luchtvaartopleidingen én de noden van de industrie, brengt grote uitdagingen met zich mee. Om op die uitdagingen antwoord te bieden hebben verschillende partners binnen het luchtvaartonderwijs en de luchtvaartindustrie in Vlaanderen en Nederland de krachten gebundeld in het interregionaal project: “Educavia”. Door de gerichte ontwikkeling en integratie van luchtvaartopleidingen wil Educavia de verdere groei van deze hoogtechnologische dienstensector behouden en versterken. De finaliteit van het Educavia project op het vlak van luchtvaartopleidingen is om gedurende de projectduur van 3 jaar, te komen tot inhoudelijk hervormde, nieuwe opleidingstrajecten én structuren, voor jaarlijks 500 studenten in het reguliere onderwijs en 7000 werknemers in de MRO bedrijven.

Interreg Vlaanderen – Nederland subsidieert interregionale projecten voor slimme, groene en inclusieve groei. Om de MRO-sector (Maintenance, Repair & Overhaul) te verankeren binnen de kennisregio worden er digitale leer- en opleidingsplatformen ontwikkeld. Dit bevordert de flexibiliteit en efficiëntie van het opleidingsaanbod. Educavia zal inzetten op het ontwikkelen en ondersteunen van innovatieve toepassingen van nieuwe luchtvaarttechnologieën. Onder meer elektrisch aangedreven vliegtuigen, composietmaterialen en innovatieve productieprocessen worden opgenomen in het opleidingsaanbod. De opleidingen worden aangeboden binnen het kader van de Part 66/147 regelgeving, waardoor de luchtvaarttechnici overal binnen de Europese grenzen aan de slag kunnen. Het inrichten van een Niveau 5 opleiding biedt kansen aan werknemers en werkzoekenden die een carrièreswitch naar en binnen de luchtvaart ambiëren.

De projectpartners binnen Educavia overkoepelen samen alle stakeholders binnen de Vlaamse en Nederlandse luchtvaarttechnologie. Het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum (VLOC – Oostende, België) en de Aircraft Maintenance & Training School (AM&TS – Hoogerheide, Nederland) zijn op vandaag reeds de referentie voor luchtvaartopleidingen binnen de kennisregio. Hogeschool VIVES (West-Vlaanderen, België) en secundair onderwijspartner ZAVO (Zaventem, België) hebben elk jarenlang ervaring in het luchtvaartonderwijs. Brussels Airport House is als projectpartner van groot belang voor de link met de arbeidsmarkt. Vanuit de luchtvaartindustrie zullen sectororganisaties Flemish Aerospace Group (FLAG) en Netherlands Aerospace Group (NAG) de communicatie en samenwerking met de luchtvaart technische bedrijven in de kennisregio garanderen. De ontwikkeling van e-learning modules en digitale leerplatformen gebeurt door Holland Aviation Consultancy & Engineering Online (HACE).

Dit project komt tot stand dankzij de financiële steun van volgende overheden: het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO),het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO), Provincie Noord-Brabant, het Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat (NL), Provincie Vlaams-Brabant en Provincie West-Vlaanderen.

Meer lezen